Apple Thunderbolt Display - Mer information, service och support

background image

Merinformation,serviceochsupport

Det finns mer information om skärmen på Apples webbplats och i Mac Hjälp.

Om du vill veta mer om

Se

Att använda skärmen

Mac Hjälp och sök efter ”bildskärmar”.

Bildskärmsservice, support,
diskussionsforum, felsökning och
programhämtningar

Supportwebbplatsen för bildskärmar på
www.apple.com/se/support/displays.

Den senaste informationen om bildskärmar

Apples webbplats för bildskärmar på
www.apple.com/se/displays.

Registrera bildskärmen

Apples webbplats för produktregistrering på
www.apple.com/se/register.

background image

89

Svenska