Apple Thunderbolt Display - Dbałość i bezpieczeństwo 

background image

Dbałość i bezpieczeństwo

Odłącz przewody od monitora przed jego przeniesieniem w inne miejsce. Przenoś
monitor chwytając go we właściwy sposób. Podczas przenoszenia lub podnoszenia
monitora trzymaj go za brzegi. Nie podnoś monitora za podstawkę ani za przewód.

Czyszczenie ekranu komputera:

1

Odłącz przewód zasilania.

2

Zetrzyj kurz z ekranu, używając miękkiej, suchej szmatki.

OSTRZEŻENIE: 

Nie używaj preparatów do czyszczenia, zawierających alkohol

lub aceton. Używaj tylko preparatów przeznaczonych do czyszczenia ekranu lub
monitora. Nigdy nie rozpylaj preparatu bezpośrednio na ekran. Mógłby on dostać się
do środka monitora i spowodować jego uszkodzenie.

Nie należy włączać monitora w miejscu, gdzie znajdują się znaczne ilości pyłu, dymu
z papierosów, cygar, popielniczki, pieca, kominka lub w pobliżu ultradźwiękowych
nawilżaczy używających niefiltrowanej wody z kranu. Drobne cząsteczki powstałe
w wyniku palenia papierosów, gotowania, spalania lub korzystania z ultradźwiękowych
nawilżaczy z niefiltrowaną wodą mogą w rzadkich przypadkach dostać się do
otworów wentylacyjnych monitora i w pewnych warunkach spowodować zamglenie
wewnętrznej powierzchni panelu szklanego pokrywającego monitor.

background image

58

Polski

Podczas korzystania z monitora postępuj wg poniższych wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa:

Â

Jedynym sposobem całkowitego wyłączenia zasilania jest odłączenie przewodu
zasilania. Pamiętaj, aby odłączając go, trzymać za wtyczkę, nie za kabel.

Â

Odłącz natychmiast zasilanie, jeżeli przewód zasilania jest przerwany lub uszkodzony,
jeżeli rozlejesz jakiś płyn na monitor lub gdy monitor zostanie w jakikolwiek sposób
uszkodzony.

OSTRZEŻENIE: 

Używaj tylko przewodu zasilania dołączonego do monitora.

Przewód ten posiada wtyczkę z bolcem uziemienia, pasującą jedynie do gniazdka
uziemionego. Jeżeli nie możesz włożyć wtyczki do gniazdka, ponieważ nie ma ono
uziemienia, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany gniazdka na gniazdko
z uziemieniem.

OSTRZEŻENIE: 

Monitor jest urządzeniem elektrycznym i nie powinien być otwierany

z żadnego powodu, nawet gdy jest odłączony od zasilania. Jeżeli monitor wymaga
naprawy, zobacz „Więcej informacji, usługi i wsparcie” na stronie 61.

background image

59

Polski