Apple Thunderbolt Display - Service, support og mer informasjon

background image

Service,supportogmerinformasjon

Du finner mer informasjon om skjermen på Apple-nettstedet og i Mac-hjelp.

Hvis du vil vite mer om

finner du informasjon her

Bruk av skjermen

Søk etter «skjermer» i Mac-hjelp.

Service og support,
diskusjonsforumer,
problemløsing og
programvarenedlastinger

Nettstedet for skjermsupport på
www.apple.com/no/support/displays.

Den nyeste informasjonen om
skjermer

Apples nettsted for skjermer på www.apple.com/no/displays.

Registrering av skjermen

Apple-produktregistrering på www.apple.com/register.

background image

47

Norsk