Apple Thunderbolt Display - Problemløsing

background image

Problemløsing

Før du prøver forslagene nedenfor, kontrollerer du at datamaskinen er slått på, at
skjermen er koblet til en jordet stikkontakt, at alle kabler er riktig og ordentlig koblet til
maskinen og skjermen og at datamaskinen ikke er i dvalemodus.

Hvis det ikke vises noe bilde på skjermen:

Â

Kontroller kablene og kontaktene én gang til for å forsikre deg om at de er koblet
riktig til maskinen og skjermen.

Â

Kontroller at datamaskinen er slått på og at den ikke er i dvalemodus. Hvis skjermen
på MacBook Pro-maskinen er lukket, bruker du det eksterne tastaturet eller musen for
å vekke MacBook Pro-maskinen fra dvale.

Â

Koble skjermens strømkabel fra den jordede kontakten, vent i noen minutter, og
koble den til igjen.

Â

Nullstill PRAM ved å starte maskinen på nytt mens du holder nede Kommando- (x),
Tilvalg-, P- og R-tasten til du hører oppstartssignalet for andre gang.

Hvis skjermen er lyssvak:

Â

Kontroller at lysstyrken på skjermen er justert riktig. Velg Apple () > Systemvalg, og
klikk deretter på Skjermer. Flytt Lysstyrke-skyveknappen for å justere lysstyrken.

Â

Hvis fargene på skjermen er for mettet eller ikke er riktige, er det mulig at du må
kalibrere skjermen. Åpne Skjermer-valgpanelet, klikk på Farger-fanen, og klikk på
Kalibrer. Følg deretter instruksjonene.

Hvis MacBook Pro-maskinen ikke lades:
Kontroller at MagSafe-pluggen fra skjermen er koblet til MagSafe-strøminntaket på
MacBook Pro-maskinen.

background image

46

Norsk

Hvis det innebygde FaceTime HD-kameraet, den innebygde mikrofonen, det
innebygde høyttalersystemet eller portene på skjermen ikke virker:
Kontroller at Thunderbolt-kabelen fra skjermen er skikkelig koblet til Thunderbolt-
porten på datamaskinen. Kameraet, mikrofonen, høyttalersystemet og portene på
skjermen fungerer kun når denne kabelen er koblet til datamaskinen.

Mer problemløsingsinformasjon

Du finner mer informasjon om hvordan du løser problemer, på supportnettstedet for
skjermer på www.apple.com/no/support/displays.