Apple Thunderbolt Display - Klargjøre skjermen

background image

Klargjøreskjermen

Følg disse trinnene for å klargjøre Apple Thunderbolt Display:

1

Fjern den beskyttende plastfilmen fra skjermen og kablene.

2

Koble den ene enden av strømkabelen til skjermen, og den andre til en jordet
stikkontakt.

3

Koble Thunderbolt-kabelen til datamaskinens Thunderbolt-port.

Apple Thunderbolt Display

MacBook Pro

MagSafe-
strøminntak

Jordet stikkontakt

Thunderbolt-
port

4

Hvis du kobler til en MacBook Pro-maskin, kobler du MagSafe-pluggen til MagSafe-
strøminntaket på MacBook Pro-maskinen slik at den får strøm og batteriet lades.

5

Hvis datamaskinen er slått av, trykker du på på/av-knappen (®) på datamaskinen for å
slå den på. Skjermen slås på automatisk når du slår på maskinen.

background image

37

Norsk

Bruke MacBook Pro-maskinen med skjermen lukket

Du kan lukke skjermen på MacBook Pro-maskinen og bare bruke Apple Thunderbolt
Display. Følg klargjøringsinstruksjonene på forrige side, og kontroller at MagSafe-
pluggen fra skjermen er koblet til MagSafe-strøminntaket på MacBook Pro-maskinen.
Slik bruker du Apple Thunderbolt Display når MacBook Pro-skjermen er lukket:

1

Koble et eksternt USB-tastatur og en USB-mus til USB-porten på skjermen, eller bruk
Bluetooth®-oppsettassistent for å klargjøre et trådløst tastatur og en trådløs mus.

2

Kontroller at MacBook Pro-maskinen er slått på.

3

Lukk skjermen på MacBook Pro-maskinen, slik at maskinen går i dvale.

4

Vent noen sekunder, og trykk deretter på en hvilken som helst tast på det eksterne
tastaturet eller klikk med musen, slik at du vekker MacBook Pro-maskinen.

Klargjøre Apple Thunderbolt Display som en skjerm nummer to

Når du lar skjermen på MacBook Pro-maskinen stå åpen, kan du vise det samme
skrivebordsbildet på begge skjermene eller bruke tilleggsskjermen som en utvidelse
av skrivebordet. Bruk Skjermer-valgpanelet for å ta i bruk «like skjermer»- eller «utvidet
skrivebord»-modus.

Slik velger du «like skjermer»- eller «utvidet skrivebord»-modus:

1

Velg Apple () > Systemvalg, og klikk deretter på Skjermer.

2

Klikk på Organisering-fanen, og følg instruksjonene på skjermen.

background image

38

Norsk