Apple Thunderbolt Display - Bruke skjermen 

background image

Brukeskjermen

Apple Thunderbolt Display har et innebygd FaceTime HD-kamera, mikrofon og
høyttalersystem.

Høyttalersystem

Mikrofon

Innebygd FaceTime
HD-kamera

Bruke det innebygde FaceTime HD-kameraet og mikrofonen

Du kan bruke det innebygde FaceTime HD-kameraet og den innebygde mikrofonen
til å ta stillbilder og lage lyd- og videoopptak ved hjelp av programmer som FaceTime,
iChat, iMovie og Photo Booth.

Slik klargjør du kamera og mikrofon for bruk med iChat:

1

Klikk på iChat-symbolet i Dock for å åpne iChat-programmet.

2

Velg iChat > Valg, og klikk deretter på Lyd/video.

3

Velg FaceTime HD-kamera (skjerm) fra Kamera-lokalmenyen.

4

Velg Skjermlyd fra Mikrofon-lokalmenyen.

background image

39

Norsk

Klargjøre lyd inn og lyd ut

Gjennom høyttaleranlegget på skjermen kan du spille lyd fra musikk, filmer, spill og
multimediefiler. Du kan bruke mikrofonen til å ta opp lyd og snakke med venner via
iChat eller FaceTime. Bruk Lyd-valgpanelet for å endre lyd inn og lyd ut.

Slik klargjør du lyd inn:

1

Velg Apple () > Systemvalg, og klikk deretter på Lyd.

2

Klikk på Lyd inn-fanen i Lyd-valgpanelet.

3

Velg Skjermlyd for å angi at lyd inn skal komme fra skjermmikrofonen.

Slik klargjør du lyd ut:

1

Velg Apple () > Systemvalg, og klikk deretter på Lyd.

2

Klikk på Lyd ut-fanen i Lyd-valgpanelet.

3

Velg Skjermlyd for å angi at lyd skal spilles via skjermens høyttaleranlegg.

Disse lydinnstillingene brukes hver gang skjermen er koblet til datamaskinen.
Innstillingene beholdes til du endrer dem.

Justere oppløsning, lysstyrke og farge

Apple Thunderbolt Display har en innebygd lysmåler og kan justere lysstyrken
automatisk basert på lysforholdene. Automatisk justering av lysstyrken kan slås på og
av i Skjermer-valgpanelet.

Slik endrer du oppløsning eller lysstyrke:

1

Velg Apple () > Systemvalg, og klikk deretter på Skjermer.

2

Velg en oppløsning, eller flytt Lysstyrke-skyveknappen.

background image

40

Norsk

Du kan også øke ( ) eller redusere ( ) lysstyrken på skjermen ved hjelp av
lysstyrketastene på et eksternt Apple Keyboard-tastatur. Forsikre deg om at menylinjen
vises på den skjermen du vil justere.

Slik endrer du skjermfargeprofil eller kalibrerer skjermen:

1

Klikk på Farger-fanen i Skjermer-valgpanelet.

2

Velg en skjermfargeprofil, eller klikk på Kalibrer for å åpne Skjermkalibreringsassistent.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kalibrerer skjermen, velger du Hjelp >
Mac-hjelp i menylinjen. Søk deretter etter «kalibrere».

Sikkerhetsfeste og porter

Sikkerhetsfeste

USB 2.0-
porter (3)

Gigabit
Ethernet-
port

Thunderbolt-
port

FireWire
800-port

Hvis du vil sikre skjermen mot tyveri, fester du en låsekabel i sikkerhetsfestet.

background image

41

Norsk

G

Gigabit Ethernet-port (10/100/1000Base-T)
Koble til et høyhastighets 10/100/1000Base-T Ethernet-nettverk, koble til et DSL- eller
kabelmodem, eller koble til en annen datamaskin og overfør filer. Ethernet-porten finner
automatisk andre Ethernet-enheter.
Thunderbolt-port (høyhastighetsoverføring av data, video og lyd)
Koble til Thunderbolt-kompatible enheter for høyhastighetsoverføring av data, eller
koble til en annen skjerm som bruker Thunderbolt. Denne Thunderbolt-porten er ikke
kompatibel med DVI-, VGA- eller DisplayPort-skjermer eller -adaptere.

d

Tre USB 2.0-porter (USB = Universal Serial Bus)
Koble til iPod, iPhone, iPad, mus, tastatur, skriver, harddisk, digitalt kamera, styrespak,
eksternt USB-modem og annet. Du kan også koble til USB 1.1-enheter.

H

FireWire 800-port
Koble til eksterne enheter, for eksempel digitale kameraer og lagringsenheter. Porten
sender ut opptil 7 watt.

Viktig: 

Du kan bruke USB-portene til å lade iPad, iPhone eller iPod, selv når skjermen

ikke er koblet til en datamaskin. Hvis du bruker en av disse portene til å synkronisere
informasjon mellom datamaskinen og en iPad, iPhone eller iPod, må du forsikre deg om
at skjermens Thunderbolt-kabel er koblet til Thunderbolt-porten på datamaskinen.

Bruke en VESA-monteringsløsning sammen med skjermen

Du kan montere skjermen på et annet stativ ved hjelp av VESA Mount Adapter Kit som
kan kjøpes fra Apple Online Store på www.apple.com/no/store. Du kan bruke settet
til å montere skjermen på alle tilgjengelige VESA-kompatible stativløsninger. Følg
instruksjonene som følger med settet.

background image

42

Norsk