Apple Thunderbolt Display - Komme i gang

background image

Komme i gang

AppleThunderboltDisplayerutvikletforbrukmedMac-

maskinersomharenThunderbolt-tilkobling.Skjermenharen

widescreenskjermmedLED-bakbelysning,MagSafe-tilkobling

forladingavMacBookPro-maskinen,innebygdFaceTimeHD-

kamera,mikrofon,høyttalersystem,sikkerhetsfesteogporter.

Instruksjonene på de neste sidene hjelper deg med å klargjøre og ta i bruk den nye
skjermen. Finn ut hvordan du:

Â

kobler skjermen til datamaskinen

Â

bruker skjermens kamera, mikrofon, høyttalersystem og porter

Â

endrer skjerminnstillinger

Merk: Du kan koble Apple Thunderbolt Display til Mac-maskiner som har en
Thunderbolt-port.

Viktig: 

Les klargjøringsinstruksjonene (og sikkerhetsinformasjonen som begynner på

side 42) før du klargjør og tar i bruk skjermen.

På www.apple.com/no/displays finner du informasjon om hvilke maskiner og grafikkort
som er kompatible med skjermen.

background image

36

Norsk