Apple Thunderbolt Display - Apple og miljøet 

background image

Apple og miljøet

Apple Inc. erkjenner sitt ansvar for å begrense de miljømessige
konsekvensene av selskapets drift og produkter. Du finner mer
informasjon på Internett: www.apple.com/no/environment