Apple Thunderbolt Display - Vedlikehold og sikkerhet 

background image

Vedlikeholdogsikkerhet

Før du løfter eller flytter skjermen, må du koble fra skjermkablene og strømkabelen.
Bruk ergonomisk riktige løfteteknikker når du løfter skjermen. Ta tak i sidene på
skjermen hvis du skal flytte eller bære den. Ikke løft skjermen ved å ta tak i kabler eller
stativet.

Slik rengjør du skjermflaten på skjermen:

1

Koble fra strømkabelen.

2

Bruk en myk og tørr klut når du skal fjerne støv fra skjermen.

ADVARSEL: 

Du må aldri bruke rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller

aceton, på skjermflaten. Bruk et rengjøringsmiddel som er utviklet spesielt for bruk
på skjermer. Spray aldri rengjøringsmiddel direkte på skjermflaten. Gjør du det, kan
væske komme inn i skjermen og forårsake skade.

Ikke bruk skjermen på steder med store mengder støv i luften eller røyk fra sigaretter,
askebegre, komfyrer eller peiser eller i nærheten av ultrasoniske luftfuktere som bruker
ufiltrert springvann. Små luftbårne partikler som produseres av røyking, matlaging,
brenning eller bruk av ultrasoniske luftfiltre med ufiltrert springvann, kan i sjeldne
tilfeller komme inn i ventilasjonsåpningene på skjermen og under bestemte forhold
gjøre glasspanelet som dekker skjermen, uklart.

background image

43

Norsk

Følg disse retningslinjene for sikkerhet når du bruker skjermen:

Â

Den eneste måten å koble fra strøm fullstendig på, er å koble fra strømkabelen. Trekk
i støpselet, ikke i kabelen.

Â

Koble fra strømkabelen øyeblikkelig hvis kabelen er skadet, hvis du søler noe på
skjermen eller hvis skjermen faller i gulvet eller skades på annen måte.

ADVARSEL: 

Bruk kun strømkabelen som fulgte med skjermen. Strømkabelen har et

støpsel som kun kan brukes i en jordet stikkontakt. Hvis du ikke får støpselet til å
passe i en stikkontakt fordi stikkontakten ikke er jordet, kontakter du en elektriker
som kan installere en jordet stikkontakt.

ADVARSEL: 

Skjermen er en komponent med høy spenning som ikke under noen

omstendigheter skal åpnes. Ikke engang når den ikke er koblet til strømnettet. Hvis
skjermen må leveres inn til reparasjon, leser du «Service, support og mer informasjon»
på side 46.

background image

44

Norsk