Apple Thunderbolt Display - Więcej informacji, usługi i wsparcie

background image

Więcej informacji, usługi i wsparcie

Więcej informacji o tym monitorze można znaleźć na witrynie Apple oraz w Pomocy
Macintosha.

Temat

Zobacz

Korzystanie z monitora

Pomoc Maca: poszukaj hasła „monitory”.

Obsługa monitora, wsparcie
techniczne, dyskusje, rozwiązywanie
problemów i programy do pobrania

Witryna pomocy technicznej dla użytkowników monitorów
pod adresem www.apple.com/pl/support/displays.

Najnowsze informacje o monitorach

Witryna poświęcona monitorom Apple:
www.apple.com/pl/displays.

Rejestrowanie monitora

Witryna rejestrowania produktów Apple:
www.apple.com/pl/register.

background image

62

Polski