Apple Thunderbolt Display - Vedligeholdelse og sikkerhed 

background image

Vedligeholdelseogsikkerhed

Før du løfter eller flytter skærmen, skal du afmontere kabler og strømforsyning. Brug
korrekt løfteteknik, når du flytter skærmen. Tag fat i skærmens sider, når du løfter eller
bærer skærmen. Løft ikke skærmen i foden eller ledningerne.

Du rengør skærmen på følgende måde:

1

Tag netledningen ud.

2

Brug en blød, tør klud til at fjerne støv fra skærmen.

ADVARSEL: 

Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit eller acetone. Brug et

rengøringsmiddel, der er beregnet til skærme. Sprøjt aldrig rensemiddel direkte på
skærmen. Hvis du gør det, drypper det måske ind i skærmen, hvor det kan forårsage
skader.

Brug ikke skærmen i områder med store mængder luftbåret støv eller røg fra cigaretter,
cigarer, askebægre, ovne eller pejse eller i nærheden af ultrasoniske luftfugtere, der
bruger ulfiltreret vand fra hanen. Bittesmå luftbårne partikler fra rygning, madlavning,
afbrænding eller en ultrasonisk luftfugter, der bruger ulfiltreret vand fra hanen, kan i
sjældne tilfælde trænge ind i ventilationshullerne på skærmen og kan under specielle
forhold resultere i lidt dis på indersiden af det glas, der dækker skærmen.

background image

101

Dansk

Følg disse sikkerhedsretningslinjer ved brug af skærmen:

Â

Du kan kun afbryde strømmen helt ved at trække netledningen ud. Sørg for, at du
trækker i stikket, ikke i ledningen.

Â

Tag netledningen ud med det samme, hvis stikket er beskadiget, eller ledningerne
er flossede, hvis du spilder noget på skærmen, eller hvis skærmen vælter eller bliver
beskadiget på anden vis.

ADVARSEL: 

Brug kun den netledning, der fulgte med skærmen. Netledningen er

udstyret med et jordet stik med tre ben, der kun passer til en stikkontakt med
jordforbindelse. Hvis du ikke kan sætte stikket i en stikkontakt, fordi den ikke har
jordforbindelse, skal du kontakte en elektriker for at få installeret en stikkontakt med
jordforbindelse.

ADVARSEL: 

Skærmen er en stærkstrømskomponent, og du bør under ingen

omstændigheder åbne den, heller ikke når strømmen er afbrudt. Hvis skærmen har
brug for service, skal du læse “Flere oplysninger samt service og support” på side 104.

background image

102

Dansk