Apple Thunderbolt Display - Aan de slag

background image

Aan de slag

DeAppleThunderboltDisplayisgeschiktvoorgebruik

metMac-computersmeteenThunderbolt-poort.Dit

breedbeeldschermmetled-achtergrondverlichtingheefteen

MagSafe-connectorvoorhetopladenvanuwMacBookPro,

eeningebouwdeFaceTimeHD-camera,eenmicrofoon,een

luidsprekersysteem,eenopeningvooreenantidiefstalkabelen

meerderepoorten.

Aan de hand van de instructies op de volgende pagina's leert u hoe u het nieuwe
beeldscherm installeert en gebruikt. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Â

Het beeldscherm op uw computer aansluiten

Â

De camera, de microfoon, het luidsprekersysteem en de poorten van het
beeldscherm gebruiken

Â

De beeldscherminstellingen aanpassen

Opmerking: U kunt de Apple Thunderbolt Display aansluiten op elke Mac met een
Thunderbolt-poort.

Belangrijk: 

Lees alle installatie-instructies (en de veiligheidsinstructies vanaf pagina

pagina 72) voordat u het beeldscherm installeert en gebruikt.

Meer informatie over de specifieke computers en videokaarten die compatibel zijn met
uw beeldscherm vindt u op www.apple.com/nl/displays.

background image

66

Nederlands