Apple Thunderbolt Display - Skötsel och säkerhet 

background image

Skötselochsäkerhet

Innan du lyfter eller flyttar på bildskärmen kanske du måste koppla loss kablarna och
strömsladden. Använd rätt lyftteknik när du flyttar på bildskärmen. Håll i kanterna när
du lyfter eller bär den. Lyft inte skärmen i stativet eller sladden.

Så här rengör du själva bildytan på skärmen:

1

Koppla loss strömsladden.

2

Använd ett mjukt, torrt tygstycke till att torka bort damm från skärmen.

VARNING: 

Rengör inte skärmen med rengöringsmedel som innehåller alkohol

eller aceton. Använd ett rengöringsmedel avsett för bildskärmar. Spreja aldrig
rengöringsmedel direkt på skärmen. Det kan rinna in i skärmen och orsaka skada.

Använd inte skärmen där det finns stora mängder luftburna partiklar, eller rök från
cigaretter, cigarrer, askfat, kaminer eller eldstäder, eller nära en ultrasonisk luftfuktare
som använder ofiltrerat kranvatten. Små luftburna partiklar från rökning, matlagning,
eld eller en ultrasonisk luftfuktare med ofiltrerat vatten kan, i sällsynta fall, tränga in
genom skärmens ventilationsöppningar och under vissa förhållanden skapa en lätt
dimma på insidan av glaspanelen som täcker skärmen.

background image

85

Svenska

Följ de här säkerhetsriktlinjerna för bildskärmen:

Â

Det enda sättet att bryta strömmen helt är att lossa strömsladden från eluttaget.
Lossa strömsladden genom att dra i kontakten, inte i sladden.

Â

Bryt strömmen omedelbart om strömsladden är sliten eller skadad, om du spiller
något på skärmen eller om skärmen faller eller skadas på något sätt.

VARNING: 

Använd endast den strömsladd som följde med bildskärmen. Strömsladden

har en kontakt som endast ska anslutas till ett jordat eluttag. Om du inte har tillgång
till något jordat uttag bör du kontakta en elektriker som kan installera ett sådant.

VARNING: 

Bildskärmen är en högspänningskomponent och ska aldrig öppnas, inte

ens när den inte är elansluten. Om bildskärmen behöver service, se ”Mer information,
service och support” på sidan 88.

background image

86

Svenska