Apple Thunderbolt Display - Felsöka bildskärmen

background image

Felsökabildskärmen

Innan du vidtar något av dessa steg kontrollerar du att datorn är påslagen, att
bildskärmen är ansluten till ett jordat eluttag, att alla kablar har anslutits på rätt sätt till
datorn och bildskärmen och att datorn inte är i viloläge.

Om skärmen inte visar någon bild:

Â

Kontrollera kablarna och kontakterna igen så att du är säker på att de är ordentligt
anslutna till datorn och till skärmen.

Â

Kontrollera att datorn är påslagen och att den inte befinner sig i viloläge. Om locket
på MacBook Pro är stängt trycker du på valfri tangent på det externa tangentbordet
eller musen så att den vaknar ur viloläget.

Â

Ta loss skärmens strömsladd från det jordade eluttaget, vänta några minuter och sätt
in den igen.

Â

Nollställ PRAM genom att starta om datorn medan du håller ned tangenterna
kommando (x), alternativ, P och R tills du hör startljudet en andra gång.

Om skärmens ljud är svagt:

Â

Kontrollera att bildskärmens ljusstyrka är rätt inställd. Välj Apple () >
Systeminställningar och klicka på Bildskärmar. Dra i skjutreglaget för ljusstyrka för att
ställa in skärmens ljusstyrka.

Â

Om bildskärmens färger är för mättade eller på annat sätt felaktiga kan du behöva
kalibrera bildskärmen. Öppna inställningspanelen Bildskärmar och klicka på fliken
Färg. Klicka sedan på Kalibrera och följ anvisningarna.

Om MacBook Pro inte laddas:
Se till att MagSafe-kontakten från skärmen sitter på rätt sätt i datorns MagSafe-
strömkontakt.

background image

88

Svenska

Så här gör du om den inbyggda FaceTime-HD-kameran, mikrofonen, högtalarna eller
bildskärmens portar inte fungerar:
Se till att Thunderbolt-kabeln från bildskärmen sitter på rätt sätt i datorns Thunderbolt-
port. Bildskärmens kamera, mikrofon, högtalare och portar fungerar bara när den här
kabeln är ansluten till datorn.

Mer information om felsökning

Du hittar mer felsökningsinformation på supportsidan för bildskärmar på
www.apple.com/se/support/displays.