Apple Thunderbolt Display - Voorzorgsmaatregelen en veiligheid 

background image

Voorzorgsmaatregelenenveiligheid

Voordat u het beeldscherm optilt of verplaatst, moet u wellicht de kabels en het
netsnoer loskoppelen. Let bij het verplaatsen van het beeldscherm op uw houding.
Houd het beeldscherm bij de randen vast wanneer u het beeldscherm optilt of
vervoert. Til het beeldscherm niet op aan de standaard of aan het snoer.

Het beeldscherm schoonmaken

1

Koppel het netsnoer los.

2

Veeg het beeldscherm schoon met een zacht, droog doekje.

WAARSCHUWING: 

Reinig het scherm niet met een schoonmaakmiddel dat

alcohol of aceton bevat. Gebruik een schoonmaakmiddel dat geschikt is voor
beeldschermen. Spuit schoonmaakmiddelen nooit rechtstreeks op het scherm. Het
schoonmaakmiddel zou in het beeldscherm terecht kunnen komen en zo schade
kunnen veroorzaken.

background image

73

Nederlands

Gebruik het beeldscherm niet op plaatsen met veel stof, sigarettenrook, asbakken,
kachels of openhaarden of in de buurt van een ultrasone luchtbevochtiger die
gebruikmaakt van ongefilterd kraanwater. Minuscule deeltjes veroorzaakt door
roken, koken, verbranding of het gebruik van een ultrasone luchtbevochtiger
die gebruikmaakt van ongefilterd kraanwater kunnen (in zeldzame gevallen) de
ventilatieopeningen van het beeldscherm binnendringen en (onder bepaalde
omstandigheden) een lichte waas veroorzaken aan de binnenzijde van het glazen
paneel dat het beeldscherm bedekt.

Volg deze veiligheidsrichtlijnen voor het gebruik van het beeldscherm:

Â

De enige manier om de stroomvoorziening van het beeldscherm volledig te
onderbreken is door de stekker uit het stopcontact te halen. Trek aan de stekker, niet
aan het snoer.

Â

Schakel de stroom onmiddellijk uit als het netsnoer gerafeld of beschadigd is, als u
iets op het beeldscherm hebt gemorst of als het beeldscherm is gevallen of op een
andere manier beschadigd is geraakt.

WAARSCHUWING: 

Gebruik het netsnoer dat bij het beeldscherm is geleverd. Het

netsnoer heeft een randgeaarde stekker die alleen mag worden aangesloten op een
geaard stopcontact. Als u de stekker niet kunt aansluiten op een stopcontact omdat
dit niet is geaard, moet u contact opnemen met een erkende elektricien om het
stopcontact te laten vervangen door een randgeaard stopcontact.

WAARSCHUWING: 

Het beeldscherm heeft een hoog voltage en mag om geen

enkele reden worden geopend, zelfs niet wanneer de adapter is losgekoppeld. Zie
“Meer informatie over service en ondersteuning” op pagina 76 als op het beeldscherm
onderhoud moet worden uitgevoerd.

background image

74

Nederlands