Apple Thunderbolt Display - Apple en het milieu 

background image

Apple en het milieu

Apple Inc. probeert schadelijke gevolgen voor het milieu door
Apple activiteiten en producten tot een minimum te beperken.
Meer informatie vindt u op het web:
www.apple.com/nl/environment