Apple Thunderbolt Display - Fejlfinding til skærmen

background image

Fejlfindingtilskærmen

Før du prøver nogle af disse forslag, skal du sørge for, at computeren er tændt,
at skærmen er sluttet til en jordet stikkontakt, at alle kabler er sluttet korrekt til
computeren og skærmen, og at computeren ikke er på vågeblus.

Hvis der ikke er noget billede på skærmen:

Â

Kontroller alle kablerne og stikkene igen, og sørg for, at de er sluttet korrekt til
computeren og skærmen.

Â

Sørg for, at computeren er tændt, og at den ikke er på vågeblus. Hvis skærmen på
MacBook Pro er slået ned, kan du bruge det eksterne tastatur eller musen til at
afbryde vågeblus på MacBook Pro.

Â

Fjern skærmens netledning fra det jordede stik, vent et par minutter, og tilslut
ledningen igen.

Â

Nulstil parameterhukommelsen (PRAM) ved at starte computeren igen og holde
Kommando (x), Alternativ, P og R nede, indtil du hører computerens startlyd anden
gang.

Hvis skærmen er mørk:

Â

Sørg for, at skærmens lysstyrke er indstillet korrekt. Vælg Apple () >
Systemindstillinger, og klik på Skærm. Træk mærket Lysstyrke for at justere lysstyrken.

Â

Hvis farverne på skærmen er for mættede eller ikke er korrekte, skal du måske
kalibrere skærmen. Åbn vinduet Skærm i Systemindstillinger, klik på fanen Farve, klik
på Kalibrer, og følg instruktionerne.

Hvis MacBook Pro ikke oplader:
Sørg for, at MagSafe-stikket fra skærmen sidder korrekt i MagSafe-
strømforsyningsporten på MacBook Pro.

background image

104

Dansk

Hvis det indbyggede FaceTime HD-kamera, mikrofonen, højttalersystemet eller
portene på skærmen ikke virker:
Sørg for, at Thunderbolt-kablet fra skærmen sidder korrekt i Thunderbolt-porten på
computeren. Skærmens kamera, mikrofon, højttalersystem og porte virker kun, hvis
kablet er tilsluttet computeren.

Flere oplysninger om fejlfinding

Der findes flere oplysninger om fejlfinding på webstedet med skærmsupport på
www.apple.com/dk/support/displays.