Apple Thunderbolt Display - Het beeldscherm installeren

background image

Hetbeeldscherminstalleren

Voer de onderstaande stappen uit om de Apple Thunderbolt Display te installeren.

1

Verwijder het plastic beschermmateriaal van het beeldscherm en de kabels.

2

Sluit het netsnoer aan op het beeldscherm en sluit vervolgens de stekker van het
netsnoer aan op een geaard stopcontact.

3

Sluit de Thunderbolt-kabel aan op de Thunderbolt-poort van de computer.

Apple Thunderbolt Display

MacBook Pro

Poort voor
MagSafe-
lichtnetadapter

Geaard

stopcontact

Thunderbolt-
poort

4

Als u het beeldscherm op een MacBook Pro aansluit, sluit u de MagSafe-connector aan
op de poort voor de MagSafe-lichtnetadapter van uw MacBook Pro om de computer
van stroom te voorzien en de batterij op te laden.

5

Als de computer is uitgeschakeld, zet u de computer aan door op de aan/uit-knop (®)
te drukken. Het beeldscherm wordt ingeschakeld zodra u de computer aanzet.

background image

67

Nederlands

De MacBook Pro met dichtgeklapt beeldscherm gebruiken

U kunt het beeldscherm van uw MacBook Pro dichtklappen en alleen de Apple
Thunderbolt Display gebruiken. Volg de installatie-instructies op de vorige pagina en
controleer of de MagSafe-connector van het beeldscherm is aangesloten op de poort
voor de MagSafe-lichtnetadapter van uw MacBook Pro.
De Apple Thunderbolt Display gebruiken terwijl het beeldscherm van de
MacBook Pro is dichtgeklapt

1

Sluit een extern USB-toetsenbord en een USB-muis aan op een USB-poort van
het beeldscherm of open de Bluetooth-configuratie-assistent om een draadloos
toetsenbord en een draadloze muis te configureren.

2

Zorg ervoor dat de MacBook Pro is ingeschakeld.

3

Klap het beeldscherm van de MacBook Pro dicht om de sluimerstand in te schakelen.

4

Wacht een paar seconden en druk vervolgens op een willekeurige toets op het externe
toetsenbord of klik met de muis om de MacBook Pro uit de sluimerstand te halen.

De Apple Thunderbolt Display als extra beeldscherm gebruiken

Wanneer u het beeldscherm van de MacBook Pro niet dichtklapt, kunt u hetzelfde
beeld op beide beeldschermen weergeven of het bureaublad uitbreiden. U kunt deze
voorzieningen instellen in het paneel 'Beeldschermen' in Systeemvoorkeuren.

Synchrone weergave of een uitgebreid bureaublad instellen

1

Kies Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Beeldschermen'.

2

Klik op 'Rangschikking' en volg de instructies op het scherm.

background image

68

Nederlands